VOEGENVULLER 45

PRODUCTOMSCHRIJVING
Hoogwaardige gipsgebonden voeg-, vul- en fijnplamuur overeenkomstig NEN-EN 13963 van constante kwaliteit. Fabrieksmatig gemengd en geschikt voor het (met wapeningsgaas) afwerken van voegen van gipsplaten en het afwerken van oppervlakken van lichte scheidingswanden (een of meer lagen). Goed vullend vermogen, soepel te verwerken, uitstekende hechtingseigenschappen en zeer goed schuurbaar.

TOEPASSINGEN
Voor het grootschalig plamuren op gelijkmatige, minerale ondergronden gemaakt van beton, kalkzandsteen, poreus gasbeton, alsook op oud en nieuw pleisterwerk. Als voegenvuller: voor gipsplaten NEN-EN 520 met een HRK-, HRAK- of AK-randuitvoering en voor gipsvezelplaten. Als fijnplamuur: voor betonoppervlakken, droge wandpleister, voegen van prefab voorzetwanden, sleuven, luchtbellen en grindnesten.

HOUDBAARHEID
Ca. 6 maanden; droog

VERWERKINGSTIJD
Ca. 45 minuten

LAAGDIKTE
0 - 4 mm

GEBRUIK (VOEGVULMIDDEL)
Ca. 0,3 - 0,85 kg/m² voor enkele en dubbele beplating voor wanden, plafond en droog gips

GEBRUIK (AFWERKINGSMENGSEL)
Ca. 0,85 kg/m² per mm laagdikte

Waarden kunnen afhankelijk van de ondergrond, omgevingstemperatuur en verwerkingsomstandigheden afwijken.